ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV 17 พ.ค. 62
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสามัคคีศึกษา 07 พ.ค. 62
กำหนดการ กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 07 พ.ค. 62
แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 05 เม.ย. 62
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เรื่อง นโยบายการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแล 05 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 62
ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30 มี.ค. 62
คำสั่งโรงเรียน
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2562 24 พ.ค. 62
คำสั่งสถานศึกษาปลอดภัย 2562 09 พ.ค. 62
คำสั่งค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 07 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนกิจกรรม ปฐมนิเทศ 2562 03 พ.ค. 62
ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศ 03 พ.ค. 62
บัญชีแนบท้ายคำสั่งมอบหมายงานสอนภาคเรียนที่ 1/2562 05 เม.ย. 62
คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน 1/2562 05 เม.ย. 62
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 27 มี.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2562
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เรียนปรับพื้นฐาน
ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2562
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒
กิจกรรทบทวนความรู้ สติ สมาธิ เพื่อเตรียมความให้แก่คณะผู้บริหารและคณะครู ในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จ
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ