ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
SMK NEWS (ข่าวสั้นประชาสัมพันธ์)
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชยระดับภาค การประกวดคลิปวีดีโอสั้น คปภ. 2563
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอสั้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชยระดับภาค การประกวดบทเพลง คปภ. 2563
SMK NEWS "แนะแนวสัญจร"
SMKNEWS "เล่าข่าวเช้า...กับพี่สภานักเรียนฯ" แนะนำแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
SMKNEWS โรงเรียนสามัคคีศึกษา ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการรายงานตัวและมอบตัว 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 08 ก.พ. 64
ประกาศการให้โควตานักเรียนประถมศึกษาปีที 6 08 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 07 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักการภารโรง 30 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 30 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 16 พ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม มิ.ย.64 07 มิ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน มิ.ย.64 07 มิ.ย. 64
คำสั่งมอบหมายปฎิบัติหน้าที่งานสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 07 มิ.ย. 64
บัญชีแนบท้ายคำสั่งมอบหมายงานสอน ภาคเรียน 1/2564 07 มิ.ย. 64
คำสั่งมอบหมายงานบุคลกร ภาคเรียนที่ 1 ปีการการศึกษา 2564 24 พ.ค. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม พ.ค.64 21 พ.ค. 64
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม พ..ค 2564 21 พ.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวและมอบตัว 2564 08 พ.ค. 64
คำสั่งเวรวันหยุดราชการกลางวัน เม.ย.64 10 เม.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน เม.ย.2564 10 เม.ย. 64
ข่าวหน้าเดียว
ทบทวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ google classroom
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามัคคีศึกษา
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ กำหนดรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 1/2564
โรงเรียนสามัคคีศึกษายินดีต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
นายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ