ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 03 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( หญิง ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( ชำย ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV 17 พ.ค. 62
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสามัคคีศึกษา 07 พ.ค. 62
กำหนดการ กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 07 พ.ค. 62
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เรื่อง นโยบายการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแล 05 เม.ย. 62
แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 05 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 62
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่ง ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 / 2563 21 พ.ค. 63
คำสั่งระบบดูแล ปีการศึกษา 2563 19 พ.ค. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนพฤษภาคม 2563 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2563 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนเมษายน 2563 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนเมษายน 2563 27 เม.ย. 63
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับแก้คุณลักษณะ 17 มี.ค. 63
ตำสั่งกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 03 มี.ค. 63
คำสั้งแต่งตั้งรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 03 มี.ค. 63
คำสั่งสอบปลายภาค 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 02 มี.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
นายดวงเกียรติ ทรัพย์ส่ง ผ่านการคัดเลือกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2563
วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงชาติไทย ในกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา และคณะคุณครูผู้กำกับลูกเสือ นำนักเรียนลูกเสือจิตอาสาร่วมมือกันปลูกต้
กิจกรรมชุมนุมการเลี้ยงปลาในกระชัง
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวาย
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ