กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจิรัชยา ลิ้มฉุ้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกรุณา ชุมนวน
ครู คศ.2

นางสาวจันทรา ชำนาญดง
ครู คศ.1

นางสาวศรรณ์รัตน์ เพิ่มพูน
ครู คศ.1