กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิรัชยา ลิ้มฉุ้น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกรุณา ชุมนวน

นางสาวจันทรา ชำนาญดง

นางสาวศรรณรัตน์ เพิ่มพูน