กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวิทย์ จูห้อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพนมศักดิ์ บุญมาศ
ครูอัตราจ้าง