ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ชื่ออาจารย์ : นายศักดา วัจนพิสิฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,18:45  อ่าน 1589 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาโรงเรียนสุจริต...สู่ความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL”
ชื่ออาจารย์ : นายศักดา วัจนพิสิฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,18:44  อ่าน 588 ครั้ง
รายละเอียด..