ภาพกิจกรรม
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา จัดประชุมคณะครูหัวหน้าฝ่ายงานแต่ละฝ่าย ร่วมกันจัดทำปฎิทินโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,08:40   อ่าน 65 ครั้ง