ภาพกิจกรรม
การประเมินผลโรงเรียนกลุ่มB โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2562
13 สิงหาคม 2562 นายศรชัย มูลคำ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการประเมินผลโรงเรียนกลุ่มB โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสามัคคีศึกษาเพื่อคัดเลือกสู่ระดับประเทศต่อไป ขอขอบคุณนายธีรยุทธ กำศิริพิมาน. ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 15 นางสาววิภา ลิ่มคำสุข และ นายเอกรัฐ หยงสตาร์ นักวิชาการ สำนักงานสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง นายพิทักษ์ สุวคันธ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ร่วมเป็นกำลังใจ เราจะสู้กันต่อไปเพื่อชนะและยั่งยืน ชนะ กับ ขยะ ยั่งยืน กับพฤติกรรมของนักเรียน ครู บุคลากร สู่ครอบครัว และชุมชนต่อไป
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,18:35   อ่าน 138 ครั้ง