SMK NEWS (ข่าวสั้นประชาสัมพันธ์)
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชยระดับภาค การประกวดคลิปวีดีโอสั้น คปภ. 2563
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอสั้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชยระดับภาค การประกวดบทเพลง คปภ. 2563
SMK NEWS "แนะแนวสัญจร"
SMKNEWS "เล่าข่าวเช้า...กับพี่สภานักเรียนฯ" แนะนำแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
SMKNEWS โรงเรียนสามัคคีศึกษา ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15