ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (อ่าน 54) 11 ธ.ค. 61
นับจำนวนนักเรียน 3/12/61 (อ่าน 60) 11 ธ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 57) 11 ธ.ค. 61
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 71) 04 ธ.ค. 61
รับเกียรติบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) (อ่าน 180) 21 ก.ย. 61
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 220) 20 มิ.ย. 61
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีศึกษา ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 227) 04 มิ.ย. 61
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 282) 04 มิ.ย. 61
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปี (อ่าน 223) 31 พ.ค. 61
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 (อ่าน 232) 29 พ.ค. 61
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 192) 16 พ.ค. 61
นักเรียนชั้น ม.1 เรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 140) 11 พ.ค. 61
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 131) 07 พ.ค. 61
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 118) 05 พ.ค. 61
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 135) 03 พ.ค. 61