ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 01 ก.ค. 63
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 01 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มA กลุ่มB ปีการศึกษา 2563 01 ก.ค. 63
ปฏิทินการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 01 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 03 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( หญิง ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( ชำย ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV 17 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวและมอบ ม.1 , ม.4 2563 10 มิ.ย. 63
คำสั่งประชุมผู้ปกครอง ม.1 , ม.4 2563 10 มิ.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนมิถุนายน 2563 10 มิ.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนมิถุนายน 2563 10 มิ.ย. 63
คำสั่งปฐมนิเทศ ม1, ม.4 2563 10 มิ.ย. 63
คำสั่ง ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 / 2563 21 พ.ค. 63
คำสั่งระบบดูแล ปีการศึกษา 2563 19 พ.ค. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนพฤษภาคม 2563 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2563 27 เม.ย. 63
คำสั่งเวรยามกลางคืน เดือนเมษายน 2563 27 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
รายตัวและมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
รายตัวและมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสามัคคีศึกษา โดยท่านผู้อำนสยการอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ