ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูแนะแนว 04 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูแนะแนว 01 ก.ค. 62
รับสมัครครูแนะแนว 26 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( ชำย ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( หญิง ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV 17 พ.ค. 62
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสามัคคีศึกษา 07 พ.ค. 62
กำหนดการ กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 07 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1/2562 30 ก.ค. 62
คำสั่งเวร-ยาม ส.ค.2562 26 ก.ค. 62
ปฏิทินงานกิจกรรมโรงเรียนสามัคคีศึกษา 2562 25 ก.ค. 62
ศึกษาดูงานภาคตะวันออก 25 ก.ค. 62
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร 2562 22 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี ประจาปีการศึกษา 2562 01 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูแนะแนว) 26 มิ.ย. 62
คำสั่งเวร-ยาม กรกฎาคม 2562 26 มิ.ย. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม To Be Number One Dance 2020
ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เทศบาลนาวง
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสตติด 2562
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา และตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมิน
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ พร้อมตัวแทนคณะครู เข้ารับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ 2562
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ