ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูแนะแนว 04 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูแนะแนว 01 ก.ค. 62
รับสมัครครูแนะแนว 26 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( ชำย ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( หญิง ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV 17 พ.ค. 62
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสามัคคีศึกษา 07 พ.ค. 62
กำหนดการ กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 07 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 22 ต.ค. 62
แต่งตั้งข้าราชการครู ให้ปฏิบัติหน้าที่ผูู้ช่วยผู้อำนวยการ 09 ต.ค. 62
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน 09 ต.ค. 62
หัวหน้ายาพาหนะ 09 ต.ค. 62
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนงาน ปี 2563 09 ต.ค. 62
คำสั่งติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ 2562 09 ต.ค. 62
คำสั่งตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 09 ต.ค. 62
คำสั่งประกัน 2562 09 ต.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา วิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการบริหารการศึกษา แ
รางวัลขวัญใจมหาชน และ รางวัลชมเชย กิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี ผ่านผลงาน ผลิตภัณฑ์จากพาราศิล
บริษัทสร้างการดี นำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
คณะกรรมการติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนสามัคคีศึกษาเพื่อคัดเลือกสู่ระดับประเทศ
ประชุมขับเคลื่อนคุณครูแกนนำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน  โดยตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ