ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
SMK NEWS (ข่าวสั้นประชาสัมพันธ์)
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชยระดับภาค การประกวดคลิปวีดีโอสั้น คปภ. 2563
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอสั้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชยระดับภาค การประกวดบทเพลง คปภ. 2563
SMK NEWS "แนะแนวสัญจร"
SMKNEWS "เล่าข่าวเช้า...กับพี่สภานักเรียนฯ" แนะนำแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
SMKNEWS โรงเรียนสามัคคีศึกษา ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการรายงานตัวและมอบตัว 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 08 ก.พ. 64
ประกาศการให้โควตานักเรียนประถมศึกษาปีที 6 08 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 07 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักการภารโรง 30 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 30 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 16 พ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัวและมอบตัว 2564 08 พ.ค. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน เม.ย.2564 10 เม.ย. 64
คำสั่งเวรวันหยุดราชการกลางวัน เม.ย.64 10 เม.ย. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 16 มี.ค. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.พ.64 16 มี.ค. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางคืน ก.พ.64 16 มี.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเวรกลางวัน มี.ค. 64 16 มี.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบเวรกลางคืน มี.ค.64 16 มี.ค. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกแนะแนวการศึกษาต่อ 08 ก.พ. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียน ปีการศึกาษา 2564 08 ก.พ. 64
ข่าวหน้าเดียว
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ กำหนดรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 1/2564
โรงเรียนสามัคคีศึกษายินดีต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
นายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2021
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ