ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( ชำย ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( หญิง ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV 17 พ.ค. 62
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสามัคคีศึกษา 07 พ.ค. 62
กำหนดการ กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 07 พ.ค. 62
แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 05 เม.ย. 62
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เรื่อง นโยบายการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแล 05 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 62
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง 2562 06 มิ.ย. 62
คำสั่งไหว้ครู 2562 06 มิ.ย. 62
คำสั่งเวร-ยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 29 พ.ค. 62
คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2562 24 พ.ค. 62
คำสั่งสถานศึกษาปลอดภัย 2562 09 พ.ค. 62
คำสั่งค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 07 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนกิจกรรม ปฐมนิเทศ 2562 03 พ.ค. 62
ตารางกิจกรรมปฐมนิเทศ 03 พ.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การประกวดคัดเลือกโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะระดับภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยิน แก่ คณะกรรมการสภานักเรียน 2562
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ