ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูแนะแนว 04 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูแนะแนว 01 ก.ค. 62
รับสมัครครูแนะแนว 26 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( ชำย ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( หญิง ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV 17 พ.ค. 62
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสามัคคีศึกษา 07 พ.ค. 62
กำหนดการ กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 07 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งวันกำเนิดโรงเรียน 03 ก.ย. 62
คำสั่งเวร-ยาม กันยายน พ.ศ.2562 26 ส.ค. 62
คำสั่งกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2562 26 ส.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใช้จ่ายเงิน 26 ส.ค. 62
คำสั่งสอบกลางภาค 1/2562 30 ก.ค. 62
คำสั่งเวร-ยาม ส.ค.2562 26 ก.ค. 62
ปฏิทินงานกิจกรรมโรงเรียนสามัคคีศึกษา 2562 25 ก.ค. 62
ศึกษาดูงานภาคตะวันออก 25 ก.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา วิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการบริหารการศึกษา แ
รางวัลขวัญใจมหาชน และ รางวัลชมเชย กิจกรรมการเรียนรู้ บริษัทสร้างการดี ผ่านผลงาน ผลิตภัณฑ์จากพาราศิล
บริษัทสร้างการดี นำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
คณะกรรมการติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนสามัคคีศึกษาเพื่อคัดเลือกสู่ระดับประเทศ
ประชุมขับเคลื่อนคุณครูแกนนำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน  โดยตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ