ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 16 พ.ย. 63
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกยาม แม่บ้าน 21 ก.ย. 63
แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 21 ก.ย. 63
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 01 ก.ค. 63
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 01 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มA กลุ่มB ปีการศึกษา 2563 01 ก.ค. 63
ปฏิทินการมาเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 01 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 15 มิ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 20 พ.ย. 63
แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 20 พ.ย. 63
คำสั่งสอบและตารางสอบปลายภาค 1/2563 29 ต.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมต้อนรับรองฯ 29 ต.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางวัน ต.ค.63 14 ต.ค. 63
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางคืน ต.ค.63 14 ต.ค. 63
คำสั่งสอบและตารางสอบกลางภาค 1/2563 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการเวร-ยาม กลางคืน ก.ย.63 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ย.63 09 ก.ย. 63
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ส.ค.63 31 ก.ค. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศึกษา ประกาศเจตจำนงสุจริต
รับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
รายตัวและมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
รายตัวและมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ