ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูแนะแนว 04 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูแนะแนว 01 ก.ค. 62
รับสมัครครูแนะแนว 26 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( ชำย ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ( หญิง ) ประจำปีการศึกษา 2562 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 29 พ.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV 17 พ.ค. 62
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสามัคคีศึกษา 07 พ.ค. 62
กำหนดการ กิจกรรมที่ 4 การจัดการเรียนการสอน 07 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม 11 พ.ย. 62
คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน 2-62 29 ต.ค. 62
คำสั่งกลางคืนเวร-ยาม พ.ย.62 29 ต.ค. 62
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม พ.ย.62 29 ต.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 22 ต.ค. 62
แต่งตั้งข้าราชการครู ให้ปฏิบัติหน้าที่ผูู้ช่วยผู้อำนวยการ 09 ต.ค. 62
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน 09 ต.ค. 62
หัวหน้ายาพาหนะ 09 ต.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสามัคคีศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดธิดานพมาศ
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา พบปะพูดคุยกับนักเรียน
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา จัดประชุมคณะครูและบุคลากร
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวาย
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา นำคณะครู วางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวัน
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามมัคคีศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ